Visit our shop

Donations

The March for Science NL is a volunteer coordinated initiative, brought to life by scientists and concerned citizens donating their time. While it is clearly a moment to take to the streets, we envision more than just a march. As our aim to bring science closer to the public, the gathering on Museumplein will include keynote speakers and teach-in tents, touching on issues such as climate change, vaccine safety and scientific method. Activities for all ages will be free and open to the public. To realize these goals, we will need to rent a stage and tents, hire technical support, print materials, and more. All of this will be accomplished solely through donations by individuals and sympathetic organizations. Your support is greatly appreciated.

When you donate €10,- or more, we would like to thank you by giving you a special March For Science cotton bag during the march on April 22! To secure a bag, make sure you donate through our WhyDonate page (screen on the left), and leave your e-mailaddress. We will send you a unique code right before the march, so you can pickup your bag at Museumplein!

Donaties

De March For Science NL is een initiatief dat door wetenschappers en bezorgde burgers op vrijwillige basis wordt gecoördineerd. Nu is het juiste moment om de straat op te gaan en onze stemmen te laten horen, maar wij hopen dat die dag meer zal omvatten dan alleen een mars. Wij streven er naar om wetenschap dichter bij het publiek te brengen. Daarom zullen wij proberen om tijdens de March For Science op 22 april sprekers uit te nodigen en tenten op te zetten waar wetenschappers demonstraties geven op het gebied van klimaatonderzoek, vaccinatie veiligheid en algemene wetenschappelijke methoden. Alle activiteiten zullen gratis en vrij toegankelijk zijn voor publiek, zowel jong als oud. Om deze doelen te kunnen nastreven, zullen we een podium en een aantal tenten nodig hebben, technische ondersteuning moeten inhuren, drukwerk produceren, enzovoorts. Al dit kunnen wij alleen aan de hand van donaties door individuen en betrokken organisaties bekostigen. Uw steun is dus van harte welkom! Bij voorbaat dank.

Als dank voor donaties hoger dan €10,- geven wij je tijdens de march op 22 april een speciale katoenen March For Science tas! Als je die wilt ontvangen, zorg er voor dat je via de WhyDonate pagina geld overmaakt (scherm hier links), en laat na donatie je e-mailadres achter. Wij zorgen er voor dat je vlak voor de march een unieke code toegestuurd krijgt waarmee je je tas op het Museumplein kunt ophalen!


Direct money transfer (by bank) is possible to the following account:

Rechtsreeks geld overmaken naar de rekening is mogelijk:

IBAN: NL 64 INGB 0007735006
NameNaamMarch for Science NL

Donations via PayPal are possible, using the button below

Donaties via PayPal zijn ook mogelijk via onderstaande knop