Visit our shop

Who can participate?
Wie kan meedoen?

Anyone who values empirical science. That’s it. That’s the only requirement.

Iedereen die wetenschap een warm hart toedraagt. Dat is de enige ‘vereiste’.

How can I help?
Hoe kan ik helpen?

If you would like to participate in planning the march, please fill out the survey on our website and we will get in touch!

Als je wilt meehelpen in het organiseren van de March, vul dan ons registratieformulier in op onze website. Dan nemen wij contact met je op!

How can I donate?
Waar kan ik doneren?

All the details on how to donate can be found here

Op onze donatiepagina vind je alle informatie.

Where will the march be?
Waar vindt de manifestatie plaats?

Amsterdam, Museumplein 12:00-16:00

Amsterdam, Museumplein 12:00-16:00

When will it be?
Wanneer is de March For Science?

April 22, 2017

22 April 2017

Isn’t science apolitical?
Is wetenschap niet a-politiek?

Yes. The march is non-partisan, but it is absolutely intended to have an impact on policy makers.

Ja. De manifestatie zal onpartijdig zijn, maar de intentie is zeker om invloed uit te oefenen op beleidmakers.

Will the march represent diversity in science?
Zal de manifestatie nadruk leggen op diversiteit binnen de wetenschap?

We will have a diverse steering committee that represents people of many backgrounds and identities. Science is done by POC, women, immigrants, LGBTQ, indigenous people, people of all beliefs and non-belief. We hope that this diversity is reflected in both the leadership of the march and the march itself.

De organisatie bestaat uit een divers team van mensen met zeer uiteenlopende achtergronden en identiteiten. Wetenschap wordt beoefend door mannen, vrouwen, immigranten, LGBTQ, gelovige en niet-gelovige mensen etc etc. We hopen dat deze diversiteit aanwezig is in zowel het organiserende team als tijdens de manifestatie zelf.