Trouw - Niet zozeer tegen Trump, maar vóór de wetenschap

Apr 1, 2017

Een interview in Trouw waarin een stuk achtergrond geschetst wordt waarom de mars zo van belang is.